X Fira del Cavall

Cartel presentado al concurso de la X Fira del Cavall 2009, que se celebraba en Parc Central del Vallès.
Cartell presentat al concurs de la X Fira del Cavall 2009, que es va celebrar al Parc Central del Vallès.